Värvaltrans OÜ garantiitingimused ja menetlusreeglid.


Mõistete määratlused

Käesoleva dokumendi jaoks on defineeritud järgmised mõisted:

 • Klient on käesoleva dokumendi tähenduses füüsiline või juriidiline isik, kes sõlmib remondiettevõttega toodete ja teenuste kohta lepingu.
 • Remondiettevõte on käesoleva dokumendi tähenduses autoremonti teostav ettevõte.
 • Loomulik kulumine on toote kahjustus mis tekib toote kasutamisel ja vananemisel paratamatult, isegi siis kui järgitakse kõiki kasutus juhiseid ja hoolduse nõudeid.

Garantii

1.1 Garantiitingimused

 1. Kõigile sõidukitele tagatakse remondijärgne garantii ja värvkatte defektide garantii. Defekti esinemisel parandab remondiettevõte vea omal kulul.
 2. Kere ja värvitöödele antav garantii on 365 päeva ehk 1 aasta.
 3. Teostatud värvimistöödele, remondile või detailidele, mis paigaldati sõidukile avariiremondi käigus pakume pikendatud garantiid vastavalt ostu-müügi arvele ja garantiitingimustele, kuni sõiduki üldgarantiiaja lõpuni, kui tegemist on:
  a) Uute sõidukitega,millel kehtib tootja garantii
  b) Uute originaalvaruosadega
  c) Uute originaaltarvikutega
 4. Garantiiaeg algab auto remondi lõppedes ja kliendile üleandmise hetkest.
 5. Garantii ei lõppe sõiduki omaniku muutudes.
 6. Kõiki seadistustöid, eeskätt uste, katete ning auto geomeetria seadistusi võidakse kuni 6 kuu jooksul alates auto garantiialguse kuupäevast vaadelda remontijapoolsete vigadena. Selle tähtaja möödumisel vaadeldakse vigu kulumisest tingitud vigadena.
 7. Järgnevate detailide kahjustusi võib kuni 3 kuud käsitleda remondi veana. Seejärel käsitletakse neid kahjustusi kulumisena:
  a) Hõõglambid
  b) Pidurite hõõrdkatted
  c) Õhu-, tolmu- ja kütusefiltrid
  d) Rehvid
  e) Klaasipuhasti harjad
 8. Garantiikorras välja vahetatud detailid lähevad remondiettevõtte omandusse.
 9. Nõudeid suure läbisõiduga sõidukitele käsitletakse remondiettevõtte poolt üksikjuhtudena,võttes arvesse loomuliku kulumise mõjusid autole.
 10. Remondiettevõttel on õigus teha koopia sõiduki teenindusraamatust, kus on toodud sõiduki andmed, selle omanik ja kinnitus seni läbiviidud ülevaatustest-hooldustest.
 11. Remondiettevõttel on õigus sõiduki omanikult nõuda, et auto toimetatakse defekti ülevaatuseks kohale suuremast mustusest puhastatult.
 12. Puuduste kõrvaldamise viisi määrab majanduslikke aspekte arvestades remondiettevõte, mitte klient.

1.2 Garantii alla ei kuulu

Garantiinõuded ei kuulu täitmisele juhul, kui nõudealune rike tuleneb otseselt faktist, et:

 1. Klient ei teavitanud remondiettevõtet defektist esimesel võimalusel.
 2. Vaatamata sellele, et klient teavitas defekti ilmnemisest ei võimaldanud ta vajaliku garantiiremondi läbiviimist esimesel võimalusel.
 3. Loomulik kulumine ja ükskõik millised kaudsed kulud, sealhulgas:
  a) saamata jäänud  tulu või palk,
  b) ebamugavusest tingitud kahju,
  c) transporitimine, pukseerimine,
  d) sideteenuste kulud,
  e) majutus,
  f) sõiduki rent,
  g) vara ja väärtasjade kaotus või riknemine jms.
 4. Kui sõiduki omanik ei pea kinni hooldusraaatus ettenähtud korralistes hooldustest ja ülevaatushooldustest, võidakse tema garantiinõudeid piirata või jätta rahuldmata.
 5. Sõiduki puuduste kõrvaldamisel garantii raames kehtib nimetatud esialgne remondijärgne garantiiaeg. Defektide kõrvaldamise käigus tehtud töödel ja tarvikutel oma eraldi garantii puudub.
 6. Vigastus on tekkinud väliste mõjutuste või auto ebapiisava hooldamise tõttu. Näiteks teelt üleslendava kruusa ning atmosfääriliste, keemiliste, loomsete või taimsete kahjustustega,tule,vandalismi või vääramatu jõuga.
 7. Värvkatte mehaanilise vigastuse puhul.
 8. Kerevigastusi pole õigeaegselt ja professionaalselt kõrvaldatud vastavalt värvimaterjali tootja eeskirjadele.
 9. Läbiroosteamine on põhjuslikus seoses mitte-originaaldetailide ja tundmatu kvaliteediga varuosade kasutamisega.
 10. Autol on eelnevalt teostatud ebaprofessionaalselt kereremondi või värvimistöid. Samuti juhtudel, kui remonditav detail on eelneva ulatusliku korrosiooni kahjustusega.
 11. Tegemist on loomuliku auto kasutamisest tekkiva kulumisega.
 12. Sõidukit on kasutatud ebaotstarbekalt. Näiteks võidusõit, maastikusõit, õppesõit.
 13. Klient ei ole järginud sõiduki kasutamise juhendit ja auto hooldamise eeskirju ja regulaarne hooldus ei ole teostatud hooldusgraafikus märgitud ajal.